Vývoj universálního pohonu na točnu

Handmuster

Jako výsledek ohlasu na můj dotaz co se týče potenciálního zájmu na modelářském fóru (Czech model railway forum) jsem se rozhodl urychlit vývoj universálního pohonu pro malé točny. Návrh vychází ze stejné modulové koncepce, jako jsou ostatní nabízené točny. Rozdíl je pouze v tom, že model neobsahuje horní část točny s kolejemi. Místo toho je tam šroub a dva dráty pro přívod elektrické energie k možným kolejím. Další vylepšení by mělo přinést jednoduchou možnost montáže tohoto pohonu na sériově vyráběné točny od firem, jako jsou PECO, Fleischmann a další.

A samozřejmě několik 3D výkresů a pár obrázků ručně dělaného prototypu.

Finální prototyp

Tak mechanické tělo na pohon točny bylo konečně zhotoveno a zkompletováno ve finální podobě. Změna polarizace napětí v kolejích je provedena mechanicky po otočení o 180 stupňů. Napájení kolejnic je přes dva uhlíky s pružinkami.  V tělu točny je dále zabudován senzor nulové polohy a cele se to točí v kuličkovém ložisku. Pro uchycení točny slouží zavit M2 o délce cca 10 mm. Pohon může být namontován na spodek točny buďto pomocí čtyř M3 šroubů (alespoň 25 mm) nebo jednoduše přilepen.  Na nalepení by mělo postačovat sekundové lepidlo.

A samozřejmě několik obrázků z již strojově vyrobeného prototypu. V tomto případě jsou šrouby na uchycení zapuštěny v horní desce, která se pak může přilepit na spodek točny.

Finální výrobek

Po krátké přestávce ve vývoji způsobené nutností se zaobírat jinými věcmi a návrhem točny pro úzkorozchodnou železnici se konečně podařilo dotáhnout návrh pohonu k použitelnému výsledku. Poslední změny byly provedeny na způsobu přenosu pohybu na točnu, kde tyčka se závitem M2 byla nahrazena dutou hřídelí o vnějším průměru 6 mm. Toto řešení bylo zvoleno, protože umožňuje vést dráty   ke kolejím vně hřídele.