Pokročilé řízení točny TOC 2

Po nějaké době jsme obdrželi několik námětů od našich zákazníků na to, kde by bylo možno zlepšit náš pohon. Hlavní body podmětů se týkaly hluku pohonu a možnosti nastavení vlastního úhlu mezi kolejemi.

Aby mohly být tyto podněty zpracovány, bylo nutné navrhnout novou řídící jednotku. K dnešnímu dni je hotov prototyp a je dolaďována finální verse softwaru.

S novou řídící jednotkou byly některé funkce zrušeny. Tyto jsou:

  • nastavení směru otáčení při kalibraci
  • Rekace na sestupnou / náběžnou hranu
  • Power down mode je vždy zapnut

Hlavní zlepšení na nové řídící jednotce je dvou procesorové ovládání, kde jeden procesor je pouze určen k ovládání motoru. Výsledek je sinusové řízení krokového motoru a s ním i o mnoho plynulejší otáčení točny (může být dosažena až 1/16 původního kroku motoru).

Další zlepšení je v ovládání. To základní zůstává – Hlavní úhel točny se může stále volit v násobcích 7,5 stupně a s navoleným krokem je točnu možné otáčet buďto po jednotlivých krocích nebo plynule tak dlouho, dokud je příslušné tlačítko zmáčknuto. K tomuto přibyla nová funkce tzv. Indexování.

Tato funkce umožní otáčení mezi kolejemi takřka s jakýmkoliv úhlem, které jsou od sebe vzdáleny v násobku 0.25 stupně. Na začátku bude mít uživatel volbu uložit pozici všech kolejí do paměti Indexu. Poté se bude točna ovládat standardně jako v normálním módu, s tím že při stisknutí tlačítka se otočí přesně mezi kolejemi. A je jedno zda-li jsou od sebe 7.5, 6 nebo 43.25 stupně. Samozřejmě plynulý pohyb mezi kolejemi při držení tlačítka je zachován.

A zde ještě několik obrázku a video z testování:

Cena se v důsledku dražších součástek očekává asi o 15 euro více než stávající pohon.