Nádraží Rosenheim

Takže jak jsem vždy obdivoval staré německé elektrické lokomotivy, ty stroje, které tahaly po Německu expresní vlaky s rychlostí 160 km/h už před přibližně 70 lety. A jak plánoval postavit si modelovu železnici, padlo rozhodnutí postavit kolejiště s elektrickou trakcí zasazené do epochy II s motivem říšských drah v Německu (DRG). Vzhledem k, že tomu postavit kolejiště plné velikosti (nádraží, krajina,…) by zabralo mnoho místa, byl projekt redukován na model železniční stanice nebo pokud opravdu nebude místo, jen lokomotivního depa. Po nějakém hledání na internetu a dotazech na železničních fórech v Německu, mi byl doporučen zajímavý námět spojující jak parní tak elektrickou trakci: železniční stanice Rosenheim.

Stanice leží na hlavní trase mezi Německem a Rakouskem (trať Mnichov-Salzburg) a za druhé světové války to byl velmi důležitým dopravní uzel pro dodávky válečného materiálu na východní frontu. No, bohužel. Jako výsledek, bylo nádraží několikrát bombardováno a během posledních dnů války těžké bombový útok zcela zničil jak stanici, tak i lokomotivní depo a přilehlé zařízení. To znamená, že nikdo vlastně neví, jak přesně celé nádraží vypadalo. Repetivě se zachovalo velmi málo fotografií (nebo alespoň jsou špatně k sehnání) a tudíž je velice těžké sestavit dobový obraz celého nádraží.

Cílem tohoto projektu je vytvořit model stanice Rosenheim tak, jak to tam vypadalo během druhé světové války. Pokud vše půjde dobře, to jest tak jak je to naplánováno, měl by být model stanice vytvořen přesně v měřítku 1:160 a vše včetně kolejí by mělo být vyrobeno ručně tak, aby to co nejvíce odpovídalo realitě. V horším případě by se měl postavit alespoň model lokomotivního depa.

Protože tento projekt vyžaduje obrovské množství času a je velmi těžké najít jakékoli staré materiály týkající se lokomotivního depa a nádraží vůbec je projekt až do odvolání zastaven.

Pokud ovšem má někdo zájem, můžu poskytnout některé výkresy stanice Rosenheim a přilehlého depa (jak rozvržení kolejiště, tak schéma trolejového vedení). Obojí z doby před druhou světovou válkou. Také se tu najde i několik výkresů ve formátu AutoCAD, které se mi již podařilo převést nebo přerýsovat. Stačí se jen ozvat na mé emailové adrese