Projekty

Tato stránka osahuje další projekty, které nejsou přímo předmětem výroby, ale nějak souvisí s modelovou železnicí nebo alespoň železnicí.

V současné době a to již několik let, jsou rozpracované dva projekty. Jedná se o přesný (v měřítku) model železniční stanice Rosenheim a model typického lokomotivního depa německých drah z období parní trakce. Projekt depa se staví v modelovém měřítku N, model stanice Rosenheim je zatím naplánován v měřítku 1:160 provedení FiNscale.

Nádraží Rosenheim

Dlouhodobý projekt s cílem vytvořit přesnou repliku stanici Rosenheim (Bavorsko - Německo) v měřítku 1:160 a provedení FiNscale.

Lokomotivní depo

Toto je můj aktuální panel postaven jako typické lokomotivy depo pro parní trakci v období mezi světovými válkami. Hlavní funkcí panelu v současné době je testování nových návrhů komerčních produktů a získávání dalších nápadů pro nový rozvoj.

Vývoj točny

Tato část ukazuje některé milníky, které musely být překonány v průběhu vývoje funkčního prototypu modelu točny s dřevěnou podlahou.

Vývoj universálního pohonu na točnu

Tato část ukazuje některé postupy při návrhu samostatného pohonu pro točnu.

Pokročilé řízení točny TOC 2

I přes vysokou spokojenost jsme od našich zákazníků obdrželi několik námětů na to, kde by bylo možno zlepšit náš pohon. Hlavní body podmětů se týkaly hluku pohonu a možnosti nastavení vlastního úhlu mezi kolejemi. Po krátké rozvaze jsme dospěli k nové řídící elektronice TOC 2.

Menu na levé straně slouží k navigaci mezi jednotlivými sekcemi.

A samozřejmě nezapomeňte zkontrolovat galerie.